Creative Oproep bij ScrapPlezier..............

Wil jij Gastdesigner bij ons zijn? Mail ons dan nu via dt@scrapplezier.nl

6 december 2013

Het is tijd voor een Creative Oproep bij ScrapPlezier.

Wij zijn op zoek naar nieuwe DesignTeam Members

Wat vragen wij:
3 recente lay-outs (en of projecten)  om jouw scrapbook stijl presenteren

Vermeld bij de inzending:
Naam, adresgegeven, e-mailadres, telefoon nummer
Een link naar je blog en/of online gallerie
Lijst van de huidige DT-Team(s), of een lijst waar je in een DT-Team hebt gezeten

Wat vragen wij van jou:
1.    Jouw design termijn loopt van 1 februari 2014 tot 1 april 2014 als GDT-er, in deze periode gaan wij kijken of wij jou voor langere periode als DT-er gaan verwelkomen.
2.    Als GDT-er en DT lid, dien je aan het begin van elke maand 3 layouts digitaal aan te leveren d.m.v een sketch, opdracht of vrije keuze.
3.    Scrapplezier  promoten op je blog, facebook, etc, etc d.m.v bijvoorbeeld een blinkie.
4.    Al je design werk voor Scrapplezier te plaatsen op je blog, facebook etc, etc.
Mail je inzending en gegevens naar dt@scrapplezier.nl
Subject-Onderwerp: DT Call ScrapPlezier 2014

Inzendingen kunnen worden ingezonden tot 15 januari 2014
Nieuwe Designers worden per email benaderd op 20 januari 2014

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar dt@scrapplezier.nl, wij zullen deze vragen zo spoedig mogelijk voor je beantwoorden.
Deze oproep staat open voor nationale en internationale designers.

Alvast Bedankt voor je deelname.


ENGLISH VERSION
It's time for a Creative Call from ScrapPlezier.
We are looking for new Design Team Members.

Submission:
3 recent layouts (and/or another project) to show up your scrapbook style.

Info required by submission:
Name, address, email address, telephone number
A link to your blog and/or online gallery
List of current DT-Team(s), or a list where you have been a DT-Team

Requirements:
1. Your design period runs from Februari 1, 2014 until April 1, 2014 as a GDT, during this period we will decide wheter your participation as (G)DT will be prolonged to DT or not.
2. As GDT's and DT member, you will send us at the beginning of each month 3 layouts digitally using a sketch, challenge or free choice.
3. ScrapPlezier will be promoted by your blog, facebook, etc, etc using for example a blinkie.
4. All your design work for ScrapPlezier must be published at your blog, facebook etc, etc.

 Mail your submission and info to
dt@scrapplezier.nl 
Subject: DT Call ScrapPlezier 2014

Entries can be submitted until Januari 15, 2014
New Designers will be contacted by email on Januari 20, 2014

If any questions please direct them to
dt@scrapplezier.nl. We will reply as soon as possible.
This call is open to national and international designers.
Thanks in advance for your participation. 

Thanks for coming by. Comments are always welcome... 
Bedankt voor je bezoek. Wij zijn blij met reacties... 
Obrigada pela visita. Recados são sempre bem-vindos... 
Creatieve groetjes van het designteam van ScrapPlezier. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for comming by !
Bedankt voor je bezoek !
Obrigada pela visita !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...