Creative Oproep bij ScrapPlezier..............

Wil jij Gastdesigner bij ons zijn? Mail ons dan nu via dt@scrapplezier.nl

2 oktober 2016

Scrapplezier Design Team Call - 2016......

Het is tijd voor een Creative Oproep bij Scrapplezier.
Wij zijn op zoek naar 1 nieuwe DesignTeam Member

Wat vragen wij:
3 recente lay-outs (en of projecten)  om jouw scrapbook stijl presenteren

Vermeld bij de inzending:
Naam, adresgegeven, e-mailadres, telefoon nummer
Een link naar je blog en/of online gallerie
Lijst van de huidige DT-Team(s), of een lijst waar je in een DT-Team hebt gezeten

Wat vragen wij van jou:
  1. Jouw design termijn loopt van 1 november  2016 tot 31 december 2016 als GDT-er, in deze periode gaan wij kijken of wij jou voor langere periode als DT-er gaan verwelkomen.
  2. Als GDT-er en DT lid, dien je aan het begin van elke maand 3 layouts digitaal aan te leveren d.m.v een sketch, opdracht of vrije keuze.
  3. Scrapplezier  promoten op je blog, facebook, etc, etc d.m.v bijvoorbeeld een blinkie.
  4. Al je design werk voor Scrapplezier te plaatsen op je blog, facebook etc, etc.
Mail je inzending en gegevens naar dt@scrapplezier.nl
Subject-Onderwerp: DT Call ScrapPlezier 2016

Inzendingen kunnen worden ingezonden tot 25 oktober 2016
Nieuwe Designers worden per email benaderd op 27 oktober 2016

Mocht je nog vragen hebben dan kunt je deze mailen naar dt@scrapplezier.nl, wij zullen deze vragen zo spoedig mogelijk voor u beantwoorden.
Deze oproep staat open voor nationale en internationale scrapbookers.

Alvast Bedankt voor je deelname.

ENGLISH VERSION
It's time for a Creative Call from ScrapPlezier.

We are looking for 1 new Design Team Member.

Submission:
3 recent layouts (and/or another project) to show up your scrapbook style.

Info required by submission:
Name, address, email address, telephone number
A link to your blog and/or online gallery
List of current DT-Team(s), or a list where you have been a DT-Team

Requirements:
1. Your design period runs from November 1, 2016 until 31 December 2016 as a GDT, during this period we will decidewheter your participation as (G)DT will be prolonged to DT or not.
2. As GDT's and DT member, you will send us at the beginning of each month 3 layouts digitally using a sketch,challenge or free choice.
3. ScrapPlezier will be promoted by your blog, facebook, etc, etc using for example a blinkie.
4. All your design work for ScrapPlezier must be published at your blog, facebook etc, etc.

Mail your submission and info to dt@scrapplezier.nl
Subject: DT Call ScrapPlezier 2016

Entries can be submitted until October 25, 2016
New Designers will be contacted by email on October 27, 2016

If any questions please direct them to dt@scrapplezier.nl. We will reply as soon as possible.

This call is open to national and international scrapbookers.

Thanks for your participation.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for comming by !
Bedankt voor je bezoek !
Obrigada pela visita !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...