Creative Oproep bij ScrapPlezier..............

Wil jij Gastdesigner bij ons zijn? Mail ons dan nu via dt@scrapplezier.nl

2 februari 2015

Gastdesigner worden van Scrapplezier......

Grijp dan nu je kans!!!!

Wat vragen wij:
3 recente lay-outs (en of projecten)  om jouw scrapbook stijl presenteren
Vermeld bij de inzending: Naam, adresgegeven, e-mailadres, telefoon nummer  
Een link naar je blog en/of online gallerie
Lijst van de huidige GDT-DT-Team(s), of een lijst waar je in een 
GDT-DT-Team hebt gezeten.

Wat vragen wij van jou:
1.    Jouw design termijn loopt via een planning die jou ruimschoots de 
tijd geeft om te designen.
2.    Als gast designer lever jij 3 projecten digitaal d.m.v een sketch, 
opdracht of vrije keuze.
3.    Scrapplezier  promoten op je blog, facebook, etc, etc d.m.v 
bijvoorbeeld een blinkie.
4.    Al je design werk voor Scrapplezier te plaatsen op je blog, facebook etc, etc. 

Mail je inzending en gegevens naar dt@scrapplezier.nl
Subject-Onderwerp: GDT Call ScrapPlezier 2015

Inzendingen kunnen worden ingezonden tot 1 maart 2015  
Nieuwe Gast designers worden per email benaderd op 10 maart 2015
 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar dt@scrapplezier.nl
wij zullen deze vragen zo spoedig mogelijk voor je beantwoorden.  
Deze oproep staat open voor nationale en internationale designers.
 
Alvast Bedankt voor je deelname.

ENGLISH VERSION

It's time for a Creative Call from ScrapPlezier.
We are looking for new Guest Designers.

Submission:
3 recent layouts (and/or another project) to show up your scrapbook style.

Info required by submission:
Name, address, email address, telephone number
A link to your blog and/or online gallery
List of current GDT-DT-Team(s), or a list where you have 
been a GDT-DT-Team

Requirements:
1. Your design period runs trought a schedule,
This schedule ensures that you have 
    enough time to design.
2. As Guest designer, you will send us your projects digitally using a sketch, 
challenge or free choice.
3. ScrapPlezier will be promoted by your blog, facebook, etc, etc 
using for example a blinkie.
4. All your design work for ScrapPlezier must be published at your blog, 
facebook etc, etc.

Mail your submission and info to
dt@scrapplezier.nl 
Subject: GDT Call ScrapPlezier 2015

Entries can be submitted until March 1, 2015
New Guest Designers will be contacted by email on March 10, 2015

If any questions please direct them to
dt@scrapplezier.nl. We will reply as soon as possible.
This call is open to national and international designers.
Thanks in advance for your participation.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for comming by !
Bedankt voor je bezoek !
Obrigada pela visita !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...